Anagrammes - Géographie - K

Publié le par Finally Over

Noms propres ayant pour anagramme un mot admis au Scrabble® (sans autre anagramme), une phrase ou un pseudonyme

a.gifb.gifc.gifd.gife.giff.gifg.gifh.gifi.gifj.gifk.gifl.gifm.gifn.gifo.gifp.gifq.gifr.gifs.gift.gifu.gifv.gifw.gifx.gify.gifz.gif

KANTO = TONKA
KARA = ARAK
KARST (admis) = KARTS
KASHI = HAIKS
KISH = SIKH
KISTNA = SKIANT

bouton-sommaire