Anagrammes - Prénoms - T

Publié le par Finally Over

Noms propres ayant pour anagramme un mot admis au Scrabble® (sans autre anagramme), une phrase ou un pseudonyme

a.gifb.gifc.gifd.gife.giff.gifg.gifh.gifi.gifj.gifk.gifl.gifm.gifn.gifo.gifp.gifq.gifr.gifs.gift.gifu.gifv.gifw.gifx.gify.gifz.gif

TABITA = BATAIT
TABITHA = HABITAT
TABORA = RABOTA
TACITA = ACTAIT
TACO (admis) = COTA
TADE = DATE
TADEUS = TAUDES
TADEUZ = TAUDEZ
TAHA = HATA
TAHANI = HANTAI
TAHERA = HATERA
TAHIA = HATAI
TAHINA = HANTAI
TAHIR = TRAHI
TAI = AIT
TAISSA = TASSAI
TAISSIA = TAISAIS
TAKI = IKAT
TAKO = KOTA
TALA (admis) = TAAL
TALHA = HALAT
TALIB = BILAT
TALINA = LAINAT
TALYA = LAYAT
TAM = MAT
TAMA = MATA
TAMARA = TARAMA
TAMIM = MIMAT
TAMOU = MATOU
TAMSIR = TRIMAS
TANGI = GITAN
TANGUI = GUNITA
TANINA = TANNAI
TANITA = NATTAI
TANKA (admis) = KANAT
TANYA = AYANT
TAO (admis) = OTA
TAOUSSE = TOUASSE
TARA (admis) = RATA
TARECK = RACKET
TARESA = ASARET
TARIKE = KARITE
TARYN = TYRAN
TASHA = HATAS
TASLIMA = MALTAIS
TATIA = TATAI
TATIAN = NATTAI
TAWES = SWEAT
TAYFUN = FUYANT
TAYLAN = LAYANT
TAYNA = AYANT
TAYRON = TRAYON
TCHA = CHAT
TCHU = CHUT
TEA = ETA
TEANNA = ANNATE
TEANO = ATONE
TEDDIE = DEDITE
TEIVA = EVITA
TELMO = MOTEL
TENE = ENTE
TENENAN = ANTENNE
TENG = GENT
TENIN = NIENT
TEO = OTE
TEOFILO = FOLIOTE
TESJA = JETAS
TESS = SETS
TESSADIT = DESISTAT
TEVIN = VIENT
TEXA = TAXE
THAA = HATA
THAINA = HANTAI
THALES = HALTES
THAM = MATH
THANA = HANTA
THANIA = HANTAI
THEA = HATE
THEANNA = AHANENT
THEAU = HAUTE
THEIA = THAIE
THELIO = HILOTE
THELO = HOTEL
THEMIS = ISTHME
THEO = HOTE
THEODORA = HORODATE
THERENCE = ECHERENT
THERESE = ETHERES
THERESINA = HERSAIENT
THEREZA = HATEREZ
THEREZIA = HATERIEZ
THESSA = HASTES
THI = HIT
THIEN = HIENT
THIMOLEON = MONOLITHE
THOMY = MYTHO
THORA (admis) = TORAH
THORINA = HAIRONT
TIA = AIT
TIANNA = TANNAI
TIAREHAU = AHEURTAI
TIBAULT = BLUTAIT
TIBER = BITER
TIBERIO = BOITIER
TIDIANE = DENIAIT
TIFFAINE = AFFINITE
TIFFANIE = AFFINITE
TIGUIDA = GUIDAIT
TILLIE = ILLITE
TIM = MIT
TIMEO = MOITE
TIMO = OMIT
TIMOLEONNE = EMOTIONNEL
TIMUR = MURIT
TIN (admis) = NIT
TINO = OINT
TITIANE = TEINTAI
TITO = TOIT
TITUS (admis) = TUTSI
TOBIA = BOITA
TOINON = NOTION
TOM (admis) = MOT
TOMAS (admis) = MATOS
TOMASZ = MAZOTS
TOMAZ = MAZOT
TOME (admis) = OMET
TOMI = OMIT
TOMO = MOTO
TONI = OINT
TONIA = NOTAI
TONIE (admis) = OINTE
TONINO = NOTION
TORKIA = TROIKA
TORY (admis) = TROY
TOTIE = OTITE
TOU = OUT
TOUATI = TOUAIT
TOUNES = NOUETS
TOURYA = YAOURT
TOUSSAINT (admis) = STATUIONS
TOUSSAINTE = TOUSSAIENT
TOUSSINE = SOUTIENS
TOVA = VOTA
TOVIA = VOTAI
TRANQUILLE (admis) = RENQUILLAT
TRAVIS = VITRAS
TREPHINE = NEPHRITE
TRESSY = SYRTES
TRINITA = NITRAIT
TRINITE (admis) = NITRITE
TROY (admis) = TORY
TRUDE = REDUT
TSILLA = TILLAS
TU (admis) = UT
TUAN = NUAT
TUBA (admis) = BUTA
TUDI = DUIT
TULIN = LUTIN
TULINE = LUTINE
TULLIA = ILLUTA
TUNA = NUAT
TURAN = RUANT
TURENNE = NUERENT
TURIO = ROUIT
TYANA = AYANT
TYRONE = TROYEN


bouton-sommaire